Tactica si Strategia nr 02

tactica-nr02-200px

 

• Revistă de istorie militară şi geopolitică

• Nr. 02 – Decembrie 2014

• Special: Războiul româno-ungar

• Nr. pagini: 100, Preţ: 26 lei

• Cumpără revista nr. 02 de la Editura Marist

www.tacticasistrategia.ro

FONDATORI

Tipărită color în condiţii grafice deosebite, revista Tactica şi Strategia abordează cu curaj teme necunoscute sau neînţelese din istoria mondială a conflictelor şi bătăliilor, insistând pe cele româneşti într-o perspectivă cu totul nouă, inedită. Pentru asta apelează la multe imagini, hărţi, schiţe, memorii şi referinţe prezentate într-un mod atractiv care să trezească interesul cititorului. De aceea, suntem siguri că această revistă se va bucura de aprecierile tuturor celor curioşi să îi deschidă paginile.

.

GALERIE

Revista02-Coperta fata

 

EDITORIAL

Motto

Franţa şi România şi-au pus armatele în serviciul unui interes general. Ambele popoare latine poartă cu fală drapelul civilizaţiei. Intrarea românilor în Budapesta, pierderile pe care armata noastră le-a încercat în Ungaria, ce sunt ele decât jertfe voluntare aduse triumfului libertăţii popoarelor şi îngenuncherii barbariei ameninţătoare? Bolşevismul răpus, graţie României, este un serviciu ce nu se va uita niciodată, pe care mica reprezentantă a latinităţii în Orient l-a adus întregii omeniri. Dar campania antibolşevică din Rusia, dusă în comun cu marii noştri aliaţi?

Paul Doumer,  Deputat francez, 1919

În primul rând, trebuie să mulţumim cititorilor, celor care au făcut posibilă apariţia celui de-al doilea număr al revistei noastre cumpărând-o în număr atât de mare încât am fost nevoiţi să edităm un nou tiraj, celor care au citit-o şi ne-au transmis aprecierile şi observaţiile lor. În această perioadă dificilă pentru toate publicaţiile, pentru toată presa scrisă, interesul dumneavoastră ne onorează şi ne obligă, în acelaşi timp. Pe voi, cititorii noştri, vă putem asigura că atâta vreme cât va fi interes pentru această revistă de istorie militară românească şi internaţională, noi vom continua să publicăm. Cu atât mai mult pot afirma faptul că revista Tactica şi Strategia este de fapt revista voastră, a celor ce o cumpăraţi şi o citiţi.

Au fost unele aprecieri referitoare la preţul revistei, în acest sens îi rog pe aceia care o consideră scumpă, să facă o comparaţie cu alte reviste de gen, unele lunare, să compare nu numai calitatea hârtiei şi tiparului, dar şi calitatea şi concentrarea informaţiei aduse în această revistă care apare trimestrial.

Dacă în primul număr tema centrală, care ocupa o bună parte din cuprinsul revistei, era dedicată istoriei Vânătorilor de Munte, o armă de elită a armatei române, care s-a acoperit de glorie în două războaie mondiale şi o face şi în prezent în teatrele de operaţii unde ţara noastră este implicată, al doilea număr are un cuprins oarecum diferit.
Ne concentrăm aici asupra unui război aproape necunoscut în istoriografia noastră, ne referim la războiul dintre România şi Ungaria din 1919, după actul de la 1 Decembrie 1918, care a consfinţit Unirea Transilvaniei cu România. Un război necunoscut, uitat de cărţile de istorie, ignorat cu desăvârşire din motive ideologice în perioada comunistă dintre 1945 – 1989 şi prea puţin adus în discuţie în perioada postdecembristă, nu ştim de ce, război petrecut acum 95 de ani, o cifră rotundă, cam ignorată în publicaţiile româneşti, preocupate mai mult de comemorarea a 100 de ani de la izbucnirea primului război mondial. Vorbim în acest număr al revistei şi de gărzile naţionale, de aportul românilor în pacificarea Vienei şi crearea statului cehoslovac în 1918, merite recunoscute la acea vreme, dar uitate astăzi.

În 1919 a fost un război adevărat, în toată regula, un război pe viaţă şi pe moarte, cu zeci de mii de combatanţi de ambele părţi, cu atacuri, contraatacuri, bătălii grele, cu participarea tuturor forţelor, infanterie, cavalerie, artilerie, aviaţie, trenuri blindate, un război nu mai prejos ca şi confruntările precedente din primul război mondial. Acest război, desfăşurat pe un câmp de luptă de sute de kilometri, încheiat cu ocuparea Budapestei la 4 august 1919, pentru români a reprezentat o premieră, primul război în epoca modernă în care ne-am luptat fără coaliţie (eram într-o coaliţie, Antanta, dar care nu a participat la război). Mai mult, dacă considerăm acest război ca şi o continuare a primului război mondial, Budapesta a fost singura capitală inamică ocupată de Antanta, respectiv de armata română, în contrapartidă cu cele trei capitale aliate ocupate de Puterile Centrale în decursul războiului: Bruxelles, Belgrad şi Bucureşti. Cu atât mai important apare aportul românilor, care reuşesc să stingă focarul bolşevic din centrul Europei, din Ungaria, în acelaşi timp menţinând, alături de polonezi, graniţa Europei civilizate împotriva bolşevismului pentru încă 25 de ani. O reuşită plătită cu sânge românesc, prea puţin cunoscută şi uitată chiar de către români.

O altă temă abordată în acest număr o reprezintă bătălia de la Poltava (1709), punct crucial în istoria Europei, reprezentând ascensiunea Rusiei ca şi mare putere europeană, dar şi soarta unui colonel român comandant de regiment în armata suedeză, Sandu Colţea, sub steaguri străine.

Asul aviaţiei române, Tudor Greceanu, 42 de victorii aeriene, nenumărate misiuni, luptător pe frontul de est şi de vest, scăpat din încercuirea de la Stalingrad, primul român care a zburat pe avioane supersonice, închis în temniţele comuniste, evadat de la Aiud, condamnat la moarte, într-un articol special.

Despre războiul modern, Network Centric Warfare, despre atacul preventiv ca şi cel din Războiul de şase zile din 1967 dintre Israel şi vecinii săi Egipt, Siria şi Iordania, şi multe altele, puteţi afla în acest număr al revistei Tactica şi Strategia.

Cristian Mareş, redactor şef